Speerpunten

Spread the love

Cybersecurity, Onderwijs & (Duurzaam) Ondernemerschap

Ik heb ervaring, passie en ideeen voor meerdere onderwerpen, gebaseerd op mijn carriere, eigen skillsets en waar ik zowel economische kansen voor Nederland zie, als zowel kansen als bedreigingen voor bijvoorbeeld onze cyberveiligheid. Eigenlijk komen al deze drie onderwerpen zowel in mijn carriere, prive-leven en plannen en ideeen om Nederlander mooier, slimmer, duurzamer en veiliger te maken samen. Een belangrijke rol ligt daarin voor het onderwijs, maar ook het voorbereiden van jonge talenten op het ondernemerschap, zodat zij bij kunnen dragen aan nieuwe innovatieve IT, duurzame oplossingen om de uitdagingen van de 21e eeuw op sociaal, economisch, klimaat & IT en cybersecurity uitdagingen aan te gaan. Ik hoop dat jullie de tijd willen nemen om hier wat meer over te lezen in de hieropvolgende mini hoofdstukken, maar mij ook te voeden via de diverse (digitale) manieren om mij te bereiken, zoals per mail, diverse sociale media en uiteraard ook (video)belafspraken en zodra het weer veilig kan, ook vaker fysieke ontmoetingen.

Cyber Security & Digitaal Deltaplan

“Digitale vrijheid en veiligheid staat steeds meer onder druk: (lokale) overheden, ziekenhuizen, Universiteiten zoals de Universiteit van Maastricht, Waternet zijn bekende voorbeelden van waar cybercriminelen of hackers met kwaadaardige bedoelingen die IT-systemen gijzelen met ransomware, of ethische hackers zoals Daniel Verlaan die met enige regelmaat kwetsbaarheden in digitale systemen voor overheidsdiensten, private bedrijven of kritieke infrastructuur zoals de Erasmusbrug aantonen.

Achtergrond, ervaring & IT Kennis

Ik heb zelf 10 jaar een ICT bedrijf gehad, beheers meerdere programmeertalen (zie mijn CV als I(C)T ondernemer) en heb sinds 2014 tot heden gewerkt voor een Nederlandse aanbieder van privacy-vriendelijke, beveiligde video-conferencing software en wil mij in de Tweede Kamer graag inzetten voor het versterken van het bewustzijn van de dreigingen hierom heen en het realiseren van slim beleid op dit vlak.

Zie ook de paragrafen hierover in het VVD partij programma. Hier later meer over, onder andere bij de bullets waar een aantal van de belangrijkste punten of via hierboven genoemde link naar het volledige VVD programma (het komt in meerdere hoofdstukken terug, waaronder Justitie & Veiligheid, Buitenland & Defensie).

Zoals in de inleiding genoemd zijn de IT & cybersecurity uitdagingen van de 21e eeuw dusdanig van omvang dat grondrechten van burgers in het geding kunnen komen en daarmee onze democratie, als we hier niet verstandig mee omgaan. We hoeven maar naar de voorbeelden in het Verenigd Koninkrijk en de VS te kijken wat er allemaal fout kan gaan als dit onderwerp onderbelicht is, een Amerikaanse Senaat waar de voorzitter van de “gespecialiseerde” senaatscommissie die dit beleid moet maken en beoordelen 84 is en zelf weinig ervaring heeft met deze onderwerpen.

Social Media: risico’s & belang voor vrije meningsuiting

Social media bieden veel positieve voordelen voor de samenleving en kansen voor mensen voor vrije meningsvorming, maar worden ook regelmatig door trollen, kwaadwillenden en dubieuze spelers gebruikt om verdeeldheid in een samenleving te zaaien, bedrijfs- of persoonsgegevens buit te maken. Daarom moeten we in goed overleg en samenspel tussen overheid en het bedrijfsleven, groot en klein, zorgen dat we hier zowel slim beleid op maken, als dat we slimme digitale bescherming voor onze bedrijven en burgers regelen.

Daarom is er een duidelijk Digitaal Deltaplan nodig voordat heel Nederland “virtueel” overstroomt. Want helaas staan op dit moment spreekwoordelijk alle sluizen open! Dan kan je denken aan onze kennis-instellingen zoals de Universiteit van Maastricht, lokale overheden die virtueel gegijzeld worden met ransomware, bedrijfsspionage (pogingen) bij innovatieve Nederlandse bedrijven zoals ASML en zo kan je nog wel even doorgaan. Maar ook digitale oorlogsvoering en misinformatie is aan de orde van de dag.

Daarom wil ik mij als VVD kandidaat Kamerlid integraal voor een aantal onderwerpen hard maken: naast duurzaamheid, (duurzaam) ondernemerschap en onderwijs inzetten, maar ook specifiek op de IT & cybersecurity vraagstukken waar Nederland, Europa en onze bondgenoten mee te maken hebben.

▶ De VVD zet in op o.a. het versterken van de Nationale Politie met extra wijkagenten (basisteams), cyberexperts en recheche, waarbij wordt gekeken naar inzetbaarheid van wijkagenten zodat hun wijkgerichte taken voorop staan. Ook worden er meer hooggeschoolden en specialisten aangenomen om de toegenomen op te vangen en gecompliceerde misdaad, zoals cybercrime, te bestrijden.

Ik heb zelf 10 jaar een ICT bedrijf gehad, beheers meerdere programmeertalen (zie mijn CV als I(C)T ondernemer) en heb sinds 2014 tot heden gewerkt voor een Nederlandse aanbieder van privacy-vriendelijke, beveiligde video-conferencing software en wil mij in de Tweede Kamer graag inzetten voor het versterken van het bewustzijn van de dreigingen hierom heen en het realiseren van slim beleid op dit vlak. Zie ook de paragrafen hierover in het VVD partij programma.

Een aantal van de belangrijkste punten:

▶ Meer vrijwilligers met cyberexpertise bij de Nationale Politie, Justitie, Defensie en de veiligheidsdiensten. Ook maken we het met betere arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker voor cyberexperts om bij deze organisaties te werken.

▶ “Versterking van de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven om vitale infrastructuur zoals het betalingsverkeer te beschermen tegen steeds agressievere cyberaanvallen. De overheid moet samen met organisaties die vitale infrastructuur beheren, deminimale beveiligingsstandaarden verhogen. Ook versterken we diensten zoals het Nationaal Cyber Security Centrum, het Defensie Cyber Security Centrum en de inlichtingendiensten om de digitale slagkracht en weerbaarheid te vergroten.

▶ Ook neemt het risico op ontwrichtende cyberaanvallen, bijvoorbeeld als gevolg van een lek in beveiligingssystemen, op kritische (digitale) infrastructuur toe. Criminaliteit wordt bovendien steeds internationaler en digitaler.

Los hiervan heb ik zelf ook een aantal ideeen op basis van mijn 10 jaar ervaring als I(C)T ondernemer met een eigen bedrijf, als mijn recente ervaringen bij een internationaal opererende Nederlandse aanbieder van video-vergadering software, die een stuk privacy vriendelijker en beter beveiligd is dan de standaard bekende video-conferentie software.

Heb je zelf ideeen over hoe Nederland veiliger, slimmer met zowel de kansen over digitale veiligheid, bedreigingen en/of expertise vanuit deze sector, aarzel niet om contact met mij op te nemen per mail of via “Hawre’s Hotline“, via mijn digitale ideeenbox of een persoonlijke (video)bel afspraak in te plannen?

(Duurzaam) ondernemerschap

“Nederland heeft een bruisende R&D en innovatie cultuur. Die wil ik als ik in de Kamer kom (nog) meer voor onze (duurzame) ondernemers inzetten.

Mijn beeld is dat er heel veel mooie duurzame & maatschappelijke initiatieven zijn, die nog te veel versnipperd zijn. Die wil ik bij elkaar brengen, in kaart brengen wat ze hindert om hun volledige groeipotentieel te bereiken en dat ze een daadwerkelijk level playing field hebben. Ben jij (duurzaam) ondernemer, werk je bij een (duurzame) startup, scale-up of een spin-off maar loop jij tegen verouderde of verstikkende regels aan die innovatieve (en duurzame) oplossingen tegenhouden of werken, deel ze dan vooral met mij dan kan ik kijken of ik het politiek kan aankaarten.

Alle ondernemers zijn natuurlijk welkom en als oud-ondernemer begrijp ik goed waar ondernemers mee worstelen, maar specifiek de duurzame en MKB ondernemers mogen nog wel wat extra aandacht krijgen. Maar uiteraard zijn alle ondernemers uit alle sectoren welkom, zo heb ik mij ook ingezet voor de boeren in de regio Weesp rondom het Naardermeer en als hier niet scherp op gelet werd, wat dit voor impact zowel voor lokale boeren als voor de biodiversiteit kon hebben.

“Deel geruste mooie duurzame initiatieven die een voorbeeld zijn hoe Nederland koploper kan worden in klimaat, duurzame, schone energie, mobiliteit, innovatieve oplossingen om de boeren te helpen omschakelen naar een duurzamere manier van boeren, zonder dat hun bedrijf kapot gaat onder niet goed afgestemde regels met de realiteit van het boerenbedrijf. Nederland heeft veel potentie om binnen de verschillende sectoren zoals o.a. benoemd in het Klimaatakkoord zowel Nederland te verduurzamen, als de kennis en aanverwante producten, innovaties en diensten te gebruiken om geld in het buitenland te verdienen en gelijk daar ook de klimaatproblematiek aan te pakken. Gelukkig kent Nederland al veel duurzaam ondernemers, innovators & interessante oplossingen.

Ik hoor zowel graag succesvoorbeelden, maar ook waar (duurzaam) ondernemers en (duurzame) innovators tegen aan lopen en wat daaruit de belangrijkste lessons learned zijn en hoe we die bedrijven en innovaties beter zowel in NL, de EU & als daarbuiten op de kaart zetten?”

Kansengelijkheid in het onderwijs

“Ik wil werken aan een beter Nederland door kansen te creëren voor elk kind en elke man en vrouw die ze nodig heeft. Dat begint thuis en op school en later tijdens de loopbaan en in de samenleving. Elke Nederlander moet mee kunnen doen en een bijdrage kunnen leveren aan ons mooie land.”

“We zijn een kenniseconomie, daarom moeten we investeren in het onderwijs. Kansengelijkheid garandeer je met gelijke uitkomsten voor het basisonderwijs. Ieder kind heeft recht op goed taal- en rekenonderwijs.” Hier wil ik mij graag voor inzetten en dit heb ik in het verleden ook in Weesp gedaan rondom vernieuwende vormen van onderwijs.”

Ik ga ook graag in gesprek met onderwijsprofessionals, schooldirecties, maar juist ook de leraren die dagelijks voor de klas staan om te horen wat zij signaleren wat er goed gaat, wat er beter kan en welke creatieve oplossingen we samen kunnen bedenken om het lerarentekort op te lossen. Ik en mijn team hebben hier een aantal initiele ideeen over, maar willen juist ook heel graag veel input vanuit mensen die dagelijks in het onderwijs bezig zijn. Mijn (virtuele) Kamerdeur staat altijd open: stuur tips, ideeen, problemen en mogelijke oplossingen gerust naar hawre@hawrerahami.nl

Mocht ik de onderwijs portefeuille krijgen zodra ik eventueel verkozen zou zijn, wil ik mij ook graag inzetten voor een paar extra stagiairs zodat ik hier zoveel mogelijk input kan verwerken en ook vaker met het onderwijsveld creatief bijeenkomsten kan organiseren, los van de al reguliere werkbezoeken en beleidsmogelijkheden.