Digitaal naar Den Haag: “Ondernemers schuif aan!”

Spread the love

Ondernemers en hun werknemers zijn de ruggengraat van de samenleving. Zij creëren banen, zij brengen welvaart. Het kabinet trekt miljarden uit voor ondernemers i.v.m. de Corona crisis. Toch zijn er vele ondernemers die buiten de boot vallen en geen recht hebben op welke regeling dan ook, terwijl dit niet altijd terecht is. Daarom heb ik middels een motie de gemeente opgeroepen een meldpunt in te richten. Daarnaast ook het verzoek om een brandbrief richting de Tweede Kamer te sturen, om meer maatwerk te bieden in aanvulling op de gangbare digitale aanvragen. Hiermee zullen ondernemers minder snel tussen wal en schip vallen en kan men gelijk de specifieke uitdagingen die corona voor hun bedrijf of sector meebrengt toelichten en creatieve oplossingen inbrengen.

Ook als kandidaat-Kamerlid uit Weesp probeer ik daar mijn steentje aan bij te dragen en heb daarom het VVD Kamerlid voor het MKB Thierry Aartsen en Judith Tielen, Kamerlid Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgenodigd voor een digitale gespreksavond op donderdag 4 maart 20.00. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via www.hawrerahimi.nl

Ik moedig specifiek ondernemers in de regio’s Weesp, Amsterdam, Gooi en Vecht en andere Noord-Hollandse ondernemers uit in gesprek te gaan zodat ik en mijn collega’s naar creatieve oplossingen kunnen zoeken. Uiteraard staat het ook ondernemers uit andere regio’s vrij om hierover met ons van gedachte te wisselen.

Voor mensen die niet donderdagavond aanwezig kunnen zijn, is er ook de mogelijkheid via “Hawre’s Hotline” een boodschap, hun probleem of suggestie achter te laten. Mocht ik zelf ook in de Kamer komen, dan hoop ik ook op deze manier laagdrempelig bereikbaar te zijn en te blijven voor burgers en ondernemers via “Hawre’s Hotline” op 0294-798 035, zoals ik de afgelopen jaren lokaal mij heb mogen inzetten. Daarnaast hoop ik ook dat mensen mij blijven voeden met creatieve ideeën hoe we als Nederland op de (middel) lange termijn sterker en duurzamer uit deze crisis komen, jong talent een eerlijke kans geven en kritisch kijken naar de rol van grote technologie bedrijven in ons onderwijs, iets waar ik mij al langer over uitspreek.  Donderdagavond 4 maart staan specifiek de “ondernemers” centraal, maar u kunt voor bovenstaande onderwerpen altijd contact met mij opnemen.